Zoutgrot

Wat is een zoutkamer-grot

Het ontstaan van een zoutkamer begon al enkele eeuwen geleden. In de zoutmijnen in Oost Europa waren mijnwerkers dagelijks aan het werk, het ziektepercentage bleek zo laag, ze hadden nagenoeg geen problemen aan de luchtwegen, hadden haast nooit griep of verkoudheden en oorontsteking of huidproblemen bleken ook maar in zeer geringe mate voor te komen. Na langdurig onderzoek  bleek dat er in deze zoutmijnen een microklimaat heerst dat zeer heilzaam is voor de gezondheid. In de lucht werd een hoge concentratie van zoutmoleculen waargenomen en al snel werd het begrip  ‘Speleotherapie’ geboren.  Er werden sanatoria opgericht, die vandaag de dag nog in gebruik zijn. Mensen met long- en huidaandoeningen blijken na regelmatig bezoek aan een zoutmijn of zout grot minder last te ervaren van hun symptomen.

Tot 1987 was Speleotherapie de enige behandelmogelijkheid. In 1987 ontstond er in Rusland een nieuwe techniek, waarbij zout afkomstig uit grotten en mijnen werd gebruikt om boven de grond eenzelfde microklimaat te creëren. Zo ontstonden de eerste zoutkamers, de ‘Halotherapie’. De laatste jaren komen er steeds meer kunstmatige zoutkamers bij. Halotherapie is op deze manier voor veel mensen bereikbaar die met name in de grote steden vervuilde lucht inademen, met toenemende luchtwegproblemen tot gevolg. Halotherapie is geen vervanging van medicatie, het helpt echter wel om medicatie te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Halotherapie is een natuurlijke therapie op basis van fijn droog medicinaal zout, dat in de lucht wordt verspreid met behulp van een halogenerator. De halogenerator verspreidt droge, microscopisch kleine deeltjes van hoogwaardig farmaceutisch zout gelijkmatig in de zoutkamer. Minstens 80% van die deeltjes is kleiner dan 1.5µ micron, waardoor de diepste delen van de longen (de longblaasjes ofwel de alveoli) gemakkelijk worden bereikt. Ook reinigt halotherapie de longen van bijwerkingen van roken en luchtvervuiling, sportprestaties verbeteren door verbeterde longfunctie. Halotherapie doet je vitaliteit toenemen en helpt je stress verminderen. Veel luchtweg- en huidproblemen zijn niet te genezen, denk aan astma, COPD, psoriasis en eczeem. Medicijnen zijn vaak de enige manier om klachten te verlichten. Dat er natuurlijke behandelmethodes bestaan, is vaak niet bekend bij patiënten en behandelaars.

 

Heeft u een vraag?